Одржана јавна расправа о измјенама и допунама Закона о сточарству

Јуче је у канцеларији Ресора за пружање стручних услуга у пољопривреди, ПЈ Градишка, одржана јавна расправа о предложеним измјенама и допунама Закона о сточарству. Јавној расправи су поред представника Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, присуствовали и представници општина, те представници општинских и републичких пољопривредних удружења из области сточарства.

Овим законом уређују се субјекти у сточарству, циљеви, начин држања и зоохигијенски услови узгоја животиња, начин доношења и спровођења програма узгоја, конзервације и кориштења генетичких ресурса гајених животиња, узгој и селекција квалитетно приплодне стоке, промет гајених животиња и генетског материјала, права и обавезе субјеката у сточарству, означавање и вођење евиденције гајених животиња, евиденција узгајивача животиња и квалитетно приплодних животиња, оспособљавање и истраживачки рад у области сточарства, квалитативно и квантитативно оцјењивање производа животињског поријекла, надзор над спровођењем овог закона и друга питања од значаја за развој и унапређење сточарства.

Приједлози, сугестије и коментари могу се доставити електронским путем на мејл адресу Министарства: mps@mps.vladars.neт или у локалним канцеларијама Ресора за пружање стручних услуга у пољопривреди.