Od danas počinje predaja zahtjeva za kapitalne investicije

Danas je u dnevnim novinama “Glas Srpske” objavljen javni poziv za kapitalne investicije i od danas možete predati zahtjeve za ostvarivanje ovog prava. Poziv je otvoren do 25. marta.

Podsticaji se ostvaruju za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije, opreme u stočarskoj proizvodnji, izgradnju novih objekata u stočarstvu, nabavku protivgradne mreže, investicije u izgradnju plastenika i nabavku opreme za plastenike.

Takođe, podsticaji se ostvaruju i za ulaganja u nabavku opreme za navodnjavanje, u preradu poljoprivrednih proizvoda, podizanje višegodišnjih zasada, nabavku kvalitetnih priplodnih steonih junica i bikova tovnih rasa, te za adaptaciju, izgradnju i opremanje ribogojilišta.

Javnim pozivom su definisane vrste kapitalnih investicija i njihova visina, kao i lica koja imaju pravo na podsticaje, definiše se podnošenje prijava na javni poziv, potrebna dokumentacija i dokaz o investiranim sredstavima..

Pravilnik o uslovu i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji za 2020. godinu možete pogledati OVDJE

A ovdje možete preuzeti Zahtjev za ostvarivanje prava na kapitalne investicije