Од данас почиње предаја захтјева за капиталне инвестиције

Данас је у дневним новинама “Глас Српске” објављен јавни позив за капиталне инвестиције и од данас можете предати захтјеве за остваривање овог права. Позив је отворен до 25. марта.

Подстицаји се остварују за набавку нове пољопривредне механизације, опреме у сточарској производњи, изградњу нових објеката у сточарству, набавку противградне мреже, инвестиције у изградњу пластеника и набавку опреме за пластенике.

Такође, подстицаји се остварују и за улагања у набавку опреме за наводњавање, у прераду пољопривредних производа, подизање вишегодишњих засада, набавку квалитетних приплодних стеоних јуница и бикова товних раса, те за адаптацију, изградњу и опремање рибогојилишта.

Јавним позивом су дефинисане врсте капиталних инвестиција и њихова висина, као и лица која имају право на подстицаје, дефинише се подношење пријава на јавни позив, потребна документација и доказ о инвестираним средставима..

Правилник о услову и начину остваривања новчаних подстицаја за капиталне инвестиције у пољопривредној производњи за 2020. годину можете погледати ОВДЈЕ

А овдје можете преузети Захтјев за остваривање права на капиталне инвестиције