Juče je  na Jahorini održana prva edukativna radionica u sklopu programa socijalne rehabilitacije za lica sa Daunovim  sindromom, u organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Sokolac i Olimpijskog centra Jahorina. Cilj edukativnih radionica jeste osamostaljivanje i radno osposobljavanje lica sa Daunovim sindromom u poljoprivredi.

Radionica je obuhvatila teorijska predavanja i praktičnu obuku iz oblasti ljekovitog bilja, voćarstva i pčelarstva.  Prisutni su mogli da se upoznaju sa osnovnim principima sakupljanja ljekovitog bilja, kao i o plantažnom uzgoju istog. Predstavnici Olimpijskog centra, Daun sindrom centra i Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Sokolac odredili su lokacije parcela za sadnju borovnice, i instaliranje pčelinjaka, koje će biti jedne od glavnih aktivnosti u narednom periodu.

Daun sindrom centar je ustanova socijalne zaštite, odnosno prvi Centar za socijalnu rehabilitaciju lica s invaliditetom u BiH. Zahvaljujući ovom centru osobe sa Daunovim  sindromom imaju mogućnosti da se socijalno rehabilituju i uključe se u aktivnosti društva. U ovom centru već četiri godine rade se programi osposobljavanja, kroz koje su obučeni prvi konobari, muzičari, sportisti sa Daun sindromom.