Обиљежено 20 година постојања савјетодавне службе

Запослени у Ресору за пружање стручних услуга у пољопривреди, заједно са помоћником министра за савјетодавна питања Гораном Бурсаћем, обиљежили су 20 година постојања савјетодавне службе. Тим поводом окупили су се савјетодавци из свих седам подручних јединица у Републици Српској, и на излетишту Тврдимићи у Источном Сарајеву, уз дружење и такмичење у спортским активностима обиљежили овај значајан јубилеј.

Одуком Владе Републике Српске 2002. године основана је Пољопривредна стручна служба Републике Српске (ПСС РС), као специјализована служба за пружање стручних услуга пољопривредницима,  као и другим субјектима у пољопривреди. ПСС РС се налазила у саставу Министарства пољопривреде, шумарстава и водопривреде РС, којем је била одговорна за свој рад. Двије године касније основана је Агенција за пружање стручних услуга у пољопривреди, као посебна стручна и управна организација и одређен  је дјелокруг послова које она обавља.

Оснивањем Агенције, дотадашња Пољопривредна стручна служба Републике Српске (ПСС РС) прелази у виши развојни облик, односно у Агенцију као управну организацију. Истовремено је извршено издвајање ПСС РС из организационе структуре Министарства, гдје је била као организациона цјелина. На тај начин Агенција добија своју препознатљивост као стручна, а не административна организација, што представља предуслов развоја Агенције и њених дјелатности, те омогућава бољу координацијупослова са осталим стручним, научним и образовним институцијама у области пољопривреде, али и другим субјектима који су директно и индиректно везани за ову област.

Одлуком Владе, 2013. године, о укидању Агенције за пружање стручних услуга у пољопривреди и Агенције за узгој и селекцију у сточарству, дошло је до потребе реорганизације капацитета који су били на располагању у наведене двије Агенције у циљу наставка функционалног дјеловања у областима које су биле у надлежности Агенција, те њиховог увезивања у једну организациону јединицу.

У том смислу, Одлуком Владе Републике Српске формиран је Ресор за пружање стручних услуга у пољопривреди као један од пет ресора унутар организационе структуре Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (водопривреда, шумарство, пољопривреда, ветерина). Овај ресор чини седам подручних јединица међу којима су Бањалука, Градишка, Приједор, Добој, Бијељина, Соколац и Требиње.