Обиљежен Свјетски дан безбједности хране

Помоћник министра у Ресору за пружање стручних услуга у пољопривреди Мирослав Бојић присуствовао је обиљежавању Свјетског дана безбједности хране у Мостару, који се ове године по први пут обиљежава широм свијета.

Бојић је рекао да Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, својим отвореним односом и интегративном улогом, жели да обезбиједи проходност и реализацију свих обавеза којима ће се постићи значајан напредак у области безбједности хране и процеса везаних за производњу, анализе и службене контроле хране.

Зато се у континуитету из године у годину повећавају укупна издвајања за унапређење конкурентности објеката који се баве производњом хране и она се у просјеку крећу око два милиона КМ.

У том смислу су и мјере које Влада Републике Српске предузима кроз обезбјеђење посебних кредитних линија и зајмова за пројекте из области прехрамбене индустрије са каматном стопом од три одсто и за откуп домаћих пољопривредних производа са каматном стопом од 3,3 одсто, значајно су допринијеле ефикаснијем повезивању примарне производње и прехрамбено-прерађивачких капацитета.
– У дугом и веома комплексном ланцу исхране постоје бројни изазови који утичу да се опaсности у погледу безбједности хране, односно ризици по здравље људи, не могу у потпуности елиминисати. Стога је развијен и у свијету опште прихваћен, нов концепт у вези унапређења безбједности хране. Одликује га активан приступ и превентивно дјеловање, а остварује се досљедном примјеном механизама одговарајућих система и коришћењем специфичних „алата“ за управљање безбједношћу производа – рекао је Бојић.
Он је истакао да, уколико ризике безбједности хране практично није могуће искључити, онда се смањење ризика поставља као императив, главни циљ и кључни задатак свих учесника у „ланцу хране“. Тиме се, у највећој могућој мјери, прије свега штите крајњи корисници прехрамбених производа – потрошачи.

Овом догађају у Градској вијећници у Мостару присуствовали су и Џемил Хајрић, директор Агенције за сигурност хране БиХ, Мирко Шаровић, замјеник предсједавајућег ВМ БиХ и министар сполјне трговине и економских односа БиХ, Питер Дафи, шеф Мисије УСАИД у БиХ, Златан Вујановић, министар трговине ФБиХ и Маја Дошеновић, програм менаџер Делегације ЕУ у БиХ.