Oбилазак сабирних мјеста за млијеко на Сарајевско романијској регији

Савјетодавци подручне јединице Соколац кренули су са активношћу обиласка  свих сабирних мјеста за сирово млијеко на цијелој Сарајевско – романијској регији. Једна од општина коју су прву посјетили јесте и општина Хан Пијесак.

У овој регији  сабирање, откуп и предаја млијека се одвија на устаљене начине који зависе од производње, услова терена, путева и многих других фактора. Млијеко је намирница великог обима, али релативно мале тежине, те обезбјеђење транспорта млијека је доста сложен проблем. За постављање сабирних мјеста за откуп млијека је важна учесталост откупа, удаљеност домаћинства и обезбјеђење сталне дневне количине млијека. Многи чиниоци дјелују на откуп млијека, те количина млијека варира из дана у дан. Успјех у откупу зависи много од откупљивача млијека, који мора примати млијеко по квалитету, хладноћи, чистоћи, а у исто вријеме указивати произвођачу на грешке које се појављују код млијека. Међу најважнијим чиниоцима је свакако хлађење млијека. Добро охлађено млијеко може да се чува и транспортује до мљекаре без тешкоћа, а млијеку лошег квалитета без хлађења у току транспорта се повећава киселост и груша се.

Прикупљање млијека, начин, услови и квалитет разликују се од једног сабирног мјеста до другог, а посебно по регијама и пољопривредним организацијама, а такође и од рада саме мљекаре. Данас постоји један од основних начина откупа сабирање у посебне базене »лактофризе«.

Циљ посјета сабирних мјеста јесте увид у поштовање хигијенских услова који су прописани Правилником о условима за рад сабирних мјеста за сирово млијеко и увид у погледу општих услова које треба да испуњава.

 

Оставите одговор