Obilazak Repro centara i testnih stanica za proizvodnju matica

U sklopu aktivnosti  Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, savjetodavci  PJ Sokolac su terenskim obilaskom Repro-centara i testnih stanica izvršili kontrolu, pregled i ocjenjivanje matica rodonačelnica i matica koje potiču od rodonačelnica, koje se nalaze u testiranju na testnim stanicama. Pregled i ocjene su urađeni po instrukcijama  i  pod nadzorom Poljoprivrednog fakulteta Banjaluka.

Na teritoriji koju potkriva PJ Sokolac imaju dva Repro-centra za proizvodnju matica i dvije testne stanice za testiranje osobina matica. Repro-centri za proizvodnju matice su kod pčelara Zorana Batinića u Sokocu i Bogdana Novakovića u Rudom, dok su testne stanice kod pčelara Dragiše Kovačevića u Sokocu i Junusa Tufekčića u Višegradu.

Glavni ciljevi Repro-centara i testnih stanica za proizvodnju matice su održanje i zaštita domaće autohtone rase pčela  sa ovih prostora – karnike (Apis mellifera carnica) i njihovih pčelinjih zajednica sa svim njihovim karakteristikama. To su velika produktivnost, mala potrošnja hrane, dobro prezimljavanje, relativno blag temperament, odličan (buran) proljetni razvoj, tolerantnost na bolesti te žaštita autohtonosti pasmine pčela kroz kontinuiranu selekciju odgojenih matica na što poželjnije ove navedene osobine.

Pored toga, jedan od ciljeva je da se selekcijskim uzgojem matica podstakne i osnaži daljnji razvoj pčelarstva i poboljša proizvodnja pčelarskih proizvoda koja će rezultirati uvijek većim ekonomskim i financijskim rezultatima i novim profesionalnim radnim mjestima u pčelarstvu.

Ispitivanje osobina pčelinjih matica vrši  se na pčelinjacima uzgajivača matica i na testnim stanicama kod pčelara, odnosno vrši se kontrola performansi i progeni testovi matica. Prate se osobine matica i društava matične populacije i to: sposobnost prezimljavanja, proljećni razvoj, rojidbeni nagon, mirnoća pčela na saću, agresivnost, produktivnost, tolerantnost na bolesti i higijensko ponašanje pčela. Svaka matica rodonačelnica i matica kćerka koja je u testiranju označena je jedinstvenim životnim brojem. Uzgajivači za svako svoje društvo/maticu vode Matične listove.

Za uzgoj kvalitetne matice potrebno je obezbijediti kvalitetan genetski materijal, tj. maticu sa najboljim osobinama. Savremeni način pčelarenja zahtijeva zamjenu matice svake druge godine (seleći pčelari svake godine), pa su potrebe za maticama u stalnom porastu. Važan aspekt uzgoja kvalitetnih matica nakon odabiranja odgovarajućih linija majki, je obilna ishrana larvi kvalitetnom hranom u starter društvima.