Poljoprivredna savjetodavna služba

u Republici Srpskoj

Razvoj Poljoprivredne savjetodavne službe
Republike Srpske odvijao se u nekoliko etapa:

01.

Prva faza razvoja je bilo uspostavljanje opštinskih (lokalnih) kancelarija stručne službe 1998. godine. Projektom EU PHARE-PFAP je počeo proces formiranja Pilot poljoprivredne savjetodavne službe na području Banja Luke. Na sedam opština formirana  je savjetodavna služba 20.08.1999. godine u kojoj su  zaposlena po dva agronoma, kojima je projekat obezbjedio dodatnu edukaciju, kancelarijsku opremu i automobile, kako bi mogli  obavljati  posao savjetodavca na terenu.

02.

Drugu fazu razvoja Poljoprivredne savjetodavne službe  inicirala je Evropska Unija ESP projekat  u BiH (2000-2002.) koji je formirao pet područnih kancelarija i na taj način teritorijalno pokrio cijelu Republiku Srpsku. Koordinaciona kancelarija radi od samog početka tj. od uspostavljanja pilot opštinskih kancelarija i koordinira radom svih organizacionih nivoa Poljoprivredne savjetodavne službe RS.

Poljoprivredna savjetodavna služba RS (u koordinacionoj i područnim kancelarijama) brojala je 16 zaposlenih agronoma za različite oblasti poljoprivredne proizvodnje. Kod odabira stručnjaka uzimane su u obzir proizvodne karakteristike svake područne jedinice.

Odukom Vlade Republike Srpske 28.05. 2002. godine (Sl.Glasnik br:36 od 21. juna 2002.godine), osnovana je Poljoprivredna stručna služba Republike Srpske (PSS RS), kao specijalizovana služba za pružanje stručnih usluga poljoprivrednicima,  kao i drugim subjektima u poljoprivredi. PSS RS se nalazila u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstava i vodoprivrede RS, kojem je bila odgovorna za svoj rad. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:33/04) osnovana je Agencija za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi 30.01.2004. godine kao posebna stručna i upravna organizacija i određen  je djelokrug poslova koje ona obavlja.

Osnivanjem Agencije, dotadašnja Poljoprivredna stručna služba Republike Srpske (PSS RS) prelazi u viši razvojni oblik, odnosno u Agenciju kao upravnu organizaciju. Istovremeno je izvršeno izdvajanje PSS RS iz organizacione strukture Ministarstva, gdje je bila kao organizaciona cjelina. Na taj način Agencija dobija svoju prepoznatljivost kao stručna, a ne administrativna organizacija, što predstavlja preduslov razvoja Agencije i njenih djelatnosti, te omogućava bolju koordinacijuposlova sa ostalim stručnim, naučnim i obrazovnim institucijama u oblasti poljoprivrede, ali i drugim subjektima koji su direktno i indirektno vezani za ovu oblast.

Odlukom Vlade, 2013. godine, o ukidanju Agencije za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi i Agencije za uzgoj i selekciju u stočarstvu, došlo je do potrebe reorganizacije kapaciteta koji su bili na raspolaganju u navedene dvije Agencije u cilju nastavka funkcionalnog djelovanja u oblastima koje su bile u nadležnosti Agencija, te njihovog uvezivanja u jednu organizacionu jedinicu.

U tom smislu, Odlukom Vlade Republike Srpske formiran je Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi kao jedan od pet resora unutar organizacione strukture Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (vodoprivreda, šumarstvo, poljoprivreda, veterina).

Djelatnosti službe

Resor za pružanje stručnih usluga zajedno sa ostalim resorima a prije svega sa Resorom za poljoprivredu doprinosi ostvarivanju misije ministarstva, a to se prije svega odnosi na:

  • povećanje nivoa produktivnosti i konkurentnosti, tehničko-tehnološke opremljenosti,
  • obezbjeđenje uravnoteženog integralnog razvoja, agrarnog, ruralnog i regionalnog,
  • stvaranje stabilnog tržišta poljoprivredno-prehrambenih proizvoda uz povećanje izvoza sa efektima novostvorene vrijednosti iskoristivim za dalji razvoj.

Na ovaj način doprinosi se ostvarivanju vizije razvoja Republike Srpske kao ekonomski jake, zdrave životne sredine sa očuvanim resursima, razvijenog agrara i zadovoljnih proizvođača i potrošača.