Najave obuka za poljoprivredne proizvođače

1.Područna Jedinica Doboj u saradnji sa UPP „Poljotes“  Teslić organizuje  23.01.2020 godine obuku za proizvođače Blatničkog sira u okviru projekta Farma pod nazivom “Standardizacija proizvodnje Blatničkog sira”. Teme za obuku su iz oblasti proizvodnje i konzervisanja stočne hrane za potrebe proizvodnje mlijeka. Obuka će biti organizovana u zgradi Geofon  u Tesliću u sali za edukaciju,  sa početkom u 10 časova.

 

2.Područna jedinica Bijeljina u saradni sa opštinom Osmaci, organizuje stručne obuke za poljoprivredne proizvođače, 23. januara, sa početkom u 11 časova. Obuke će biti iz oblasti voćarstva, ratarstva i zaštite žitarica.

Predavači:

– iz oblasti voćarstva- Jadranka Bojić, dipl.ing.polj.

– iz oblasti ratasrtva – Radmila Nešković, dipl. ing, polj.

– iz oblasti zaštite žitarica- Đorđe Gloišić, dipl. ing. polj.

 

3. U Trebinju će biti održane obuke:

22.01.2020 u sali Poslovnog inkubatora. Teme su :

  • nacrt Pravilnika o uslovima za odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju sa hranom u odnosu na izgradnju, uređenje i opremanje objekata ;
  • higijena muže i postupak sa mlijekom  (za proizvođače tradicionalnih sireveva).

Predavači su Borislav Milivojević i Olga Vidačić

 

-23.01.2020 u 11časova u sali SO Nevesinje. Teme su:

Uzimanje uzoraka svježeg sirovog mlijeka; .

Higijena muže i postupak sa mlijekom;

Nacrt pravilnika o uslovima za odstupanja koja se odnose na male subjekteu poslovanju sa hranom u odnosu na izgradnju, uređenje i opremanje objekata

Predavači će biti Dragan Drvendžija i Olga Vidačić

 

23.01.2020 sala SO Nevesinje u 12 časova. Teme su:

Bolesti pčela;

Registracija pčelara i pčelinjaka;

Start up paketi za pčelare ( Projekat IFAD )

Predavači će biti Radivoje Maksimović, Igor Tomašević i Bojan Grahovac.