Начин руковања са испражњеном амбалажом од средстава за заштиту биља

Примјена средстава за заштиту биља је саставни дио савремене пољопривредне производње. Међутим, рјешавање амбалажног отпада од средстава за заштиту биља је до сада било неријешено питање. Код пољопривредних произвођача треба да постоји сазнање о степену опасности  који може да проузрокује неадекватно одлагање амбалажног отпада. Годинама смо свједоци дивљих депонија са одложеном амбалажом од средстава за заштиту биља (кутијама и флашама) као и разбацаном по путевима и њивама.
Након употребе, корисник средства за заштиту биља мора знати да се испражњена амбалажа не смије поново користити у било које сврхе, а празна амбалажа се мора збринути на прописан начин и у складу са упутством за правилно руковање и поступање са испражњеном амбалажом, наведеним на етикети средства за заштиту биља и у складу са прописима који регулишу опасни отпад.

Поступак руковања са испражњеном амбалажом је ријешен прописима из области средстава за заштиту биља и за све оне који још нису упознати с наведеним проблемом прилика је да се упознају и преузму обавезе законом прописане.

Испражњену амбалажу од средства за заштиту биља у облику чврстих формулација, без разрјеђивања (грануле, прах и сл), потребно је снажно протрести да би се што мањи садржај средства задржао на зидовима амбалаже.

Испражњена амбалажа од средства за заштиту биља која су у облику формулације који се разблажује(водотопиво прашиво, концентрат за емулзију, концентрат за сусензију, вододисперзибилне грануле и сл), потребно је испрати одмах након пражњења амбалаже.

Течност од испирања амбалаже треба сипати у резервоар уређаја за третирање и користити заједно са раствором за третирање.

Испирање се врши на два начина:

– поступак троструког испирања и

– испирање под притиском

Поступак троструког испирања врши се тако што се:

  1. Након пражњења амбалаже у резервоар прскалице, иста остави да се оциједи око 30 секунди
  2. Дода се вода до 1/3 запремине амбалаже,
  3. Амбалажа се затвори и садржај снажно промућка како би се преостало средство са унутрашњих зидова испрало,
  4. Вода којом је амбалажа испирана се пусти у резервоар уређаја за третирање да исцури и опет остави 30 секунди да се оциједиОвај поступак се понови још два пута са чистом водом.  Након тога се празна амбалажа пробуши на три мјеста и тако учини неупотребљивом.

Испирање под притиском се врши помоћу распркивача (дизне) који се налази на уређајима за примјену средстава за заштиту биља на следећи начин:

  1. Бочни зид амбалаже се пробуши и на то мјесто се причврсти распрскивач (дизна)
  2. Кроз распрскивач-дизну, пропушта се вода око 30 секунди,
  3. Након испирања амбалажа се остави да се оциједи и осуши, пробуши се на три мјеста и учини неупотребљивом. 

Испрану амбалажу одложити у посебну кесу, специјално направљену за одлагање амбалажног отпада од средстава за заштиту биља.

У складу са прописима о средствима за заштиту биља увозници и дистрибутери средстава за заштиту биља су дужни да у пољопривредној апотеци обезбиједе простор за привремено складиштење испражњене амбалаже (отпада) од средстава за заштиту биља  и да о истом обавијесте кориснике средстава за заштиту биља који ће након проведеног поступка са испражњеном амбалажом исту доставити дистрибутеру код којег је средство купљено.