Међународни пољопривредни симпозијум “Агросим 2019”

Тродневни Међународни пољопривредни симпозијум “Агросим 2019”, за који је пријављено 900 радова аутора из 82 земље, почео је jуче на Јахорини.

Главне тематске области овогодишњег симпозијума су биљна производња, заштита биља и безбједност хране, органска пољопривреда, заштита животне средине и управљање природним ресурсима, сточарство, рурални развој и агроекономија и шумарство и агрошумарство.

Симпозијум представља добру прилику за размјену идеја, јачање постојећих и стварање нових академских мрежа, као и за подстицање дијалога између академске заједнице, јавних институција, приватног сектора и организација цивилног друштва по питању најновијих глобалних и регионалних трендова у агропрехрамбеном сектору – наведено је у саопштењу.

У оквиру “Агросима 2019” први пут ће бити одржани пословни сусрети, с циљем покретања стартап послова у различитим агросекторима.

Учесници Симпозијумa имају прилику да директно промовишу институције и активности, производе, услуге, иновације, успоставе нове пословне контакте и сарадњу, креирају нове пројектне идеје, потпишу различите партнерске уговоре и размијене знања и идеје у пољопривредно прехрамбеном сектору.

У скплопу  10. међународног пољопривредног  симпозијума  Агроcим одржана је  12. Континуирана едукација инжењера пољопривреде Републике Српске.

Програмом  едукације обухваћена су 3 предавања и то:

  • „Производња шљиве у горњо-подрињској регији“ – дипл.инжењер пољопривреде  Драган Бејатовић,   МПШиВ РС  Ресор за пружање стручних услуга у пољопривреди,
  • „Инвазивне врсте штетних инсеката и њихов значај за пољопривреду Републике Српске“ , дипл.инжењер пољопривреде Петар Николић, Пољопривредни факултет Бања Луца
  • „Примјена ГИС- а у пољопривреди „ проф др. Бранислав Драшковић, Пољопривредни факултет Источно Сарајево

Циљ едукације је био да агрономима омогући јачање сопствених капацитета, као и проширење знања из области воћарства, ентомологије  и нових технологија у пољопривреди.