Manifestacija “Dani kulture i tradicije” u Istočnom Sarajevu

Udruženje građana „Ženski interaktivni ruralni centar“ Istočno Sarajevo, već par godina radi na volarizaciji i vrednovanju jedne od ideja koja je dio naše kulture i tradicije. Radi se o  procesu  uvrštavanja sarajevsko-romanijskog priglavka na listu nematerijalne baštine UNESKO-a.

Kako bi u budućnosti Udruženje došlo do UNESKO liste u cijelom procesu bitna je saradnja i primjena u današnjem društvu svih nacionalnih elemenata, kao i saradnja sa brojnim institucijama.

Predstavnici Resora za pružanja stručnih usluga u poljoprivredi PJ Sokolac, prisustvovali su cjelokupnoj manifestaciji „Dani kulture i tradicije“, u sklopu koje je održan okrugli sto na temu „Sarajevsko-romanijski priglavak – nematerijalno kulturno nasleđe Republike Srpske“, na kojem su prisutvovali profesori sa Prirodno-matematičkog fakulteta i Filozofskog fakulteta iz Banja Luke, kao i predstavnici  Muzeja Republike Srpske. U sklopu pomenute manifestacije mogli su se vidjeti brojni štandovi udruženja koji su izlagali narodne nošnje, ručno rađene predmete od vune, tkane trake i štandove sa tradicionalnom gastro ponudom.