Male mljekarske farme nakon učešća u RCDP projektu

Sredinom prethodne godine na području klastera SRP, preko Jedinice za koordinaciju poljoprivednih projekata, realizovan je projekat nabavke steonih junica za male mljekarske farme. Nabavljeno je 100 steonih junica austrijskog i češkog simentalca. Danas su predstavnici Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi obišli par proizvođača mlijeka sa teritorije opštine Rogatica da bi uvidjeli stanje na terenu i da li je napravljen pozitivan efekat što se tiče proizvodnje mlijeka.

Junice su se uspješno otelile i po riječima proizvođača oteljenu žensku telad su ostavili za uzgoj i dalju reprodukciju kad za to dođe vrijeme i kad steknu polnu zrelost. Na ovaj način žele da poboljšaju genetiku u svojim stadima. Proizvođači su jako zadovoljni junicama i njihovim mliječnim karakteristikama. Cilj proizvođača sa ove regije jeste da postignu, u samom uzgojno-selekcijskom radu, kvantitativno i kvalitativno povećanje mlijeka i mliječne masti po kravi. Obzirom da je kod svih junica prva laktacija, što se tiče proizvodnih osobina, prvi pokazatelji su jako dobri, a to pokazuju i prve količine mlijeka koje uz odgovarajuću i kvalitetnu ishranu iznosi oko 25 litara. Takođe, relativno brzo su se prilagodile našim uslovima držanja.

Konstantim radom na terenu, savjetodavci se trude da proizvođačima mlijeka daju do znanja koliki je značaj higijene mlijeka i uslova držanja grla. Svaki segment u proizvodnom ciklusu, od ishrane i muže pa do postupanja sa životinjama mora biti u okvirima dobre poljoprivredne prakse da bi rezultati bili izuzetni.