Када говоримо о инсектима често су прва асоцијација они штетни, међутим нису сви инсекти штетни, напротив, постоје многи који доприносе очувању природне равнотеже у воћњаку, врше опрашивање и поспјешују оплодњу, неки су храна корисним птицама, док други копају тунеле у земљишту и побољшавају његову структуру.

У савременом воћарству у трци за квалитетним плодовима и високим приносима примјењује се понекад неоправдано велика количина хемијских средстава за заштиту биљака, што резултира озбиљним нарушавањем биодиверзитета, стога ћемо скренути пажњу на корисне предаторе које требамо вратити у наше воћњаке. Неконтролисаном употребом пестицида, поготово инсектицида широког спектра дјеловања, угрожен је опстанак многих корисних врста инсеката у самом воћњаку.

Све веће практиковање интегралне и органске производње воћа ставља акценат на примјену биолошких метода заштите, а једна од њих је и комерцијална производња и употреба корисних инсеката, као и стварање услова за њихову самоодрживост у самом воћњаку.