Kako odrediti starost ovaca i koza

Određivanje starosti ovaca i koza se vrši iz više razloga:

  • Identifikacije grla (ukoliko ne postoji bilo kakva oznaka, tetovir ili markica),
  • Ocjene upotrebne i reproduktivne vrijednosti ovaca (sa starošću se zubi oštećuju, troše, drmaju i ispadaju tako da se uslijed toga dešava da ispadaju, pa takve ovce nisu poželjne za dalju reprodukciju).

Određivanje starosti se vrši na osnovu zuba, i to isključivo po sjekutićima. Ovce i koze imaju ukupno 32 zuba. U donjoj vilici je raspoređeno 8 sjekutića, dok u gornjoj umjesto sjekutića postoji dentalna ploča.

Zubi mogu da se podjele na stalne i mliječne. Karakteristično za mliječne zube je da su mali, ali i izuzetno bijeli, a ispadaju u određeno vrijeme. Prvi par sjekutića se naziva štipci, drugi sredsrednjaci, treći par srednjaci i četvrti par krajnjaci. Kod određivanja uzrasta po zubima se uslovno mogu razlikovati tri perioda: izbijanje mliječnih, stalnih zuba i trošenje stalnih zuba.

Izmjena mliječnih zuba stalnim – najvažniji period za ocjenjivanje uzrasta

Jagnjad i jarad se obično rađaju bez zuba, a prvi sjekutići izbijaju nakon 5 do 7 dana uzrasta, dok svi ostali sa 3 do 4 nedjelje. Mliječni zubi se po izbijanju postepeno troše, te ih zamjenjuju stalni zubi. Upravo ovaj period zamjene mliječnih zuba stalnim je i najvažniji period za ocjenjivanje uzrasta. Kod mjenjanja najprije na red dolaze štipci, nakon koji se mjenjaju sredsrednjaci pa srednjaci i tek na kraju krajnjaci. Ova promjena je postepena, ali uvijek u približo isto vrijeme, gledajući po rasama. Postoje značajne razlike između ranostasnih i kasnostasnih rasa što se tiče perioda mjenjanja zuba.

Prosječno gledano, štipci će da se promjene između 12. i 18. mjeseca starosti. Oni izbijaju sa 12 do 15 mjeseci, a sa 15 do 18 mjeseci dostižu svoju normalnu veličinu. Ukoliko pogledamo ovci i kozi u zube, i vidimo da su im mliječni zubi tek ispali, možemo reći da je uzrasta između 12 i 15 mjeseci. Ako utvrdimo da su štipci potpuno izrasli, može se zaključiti da je ovca uzrasta 15 do 18 mjeseci, u zavisnosti od rase.

Stalni zubi između 18. i 24. mjeseca
Stalni zubi zamjeniće sredsrednjake između 18 i 24 mjeseca uzrasta. Sa navršene dvije godine uzrasta ovca, odnosno koza, bi trebalo da ima dva para stalnih zuba. I u ovom slučaju to zavisi od rase, te ukoliko govorimo o ranostasnim rasama sredsrednjaci mogu da dostignu svoju normalnu veličinu, dok kod kasnostasnih mogu biti još uvijek u porastu, i tek sa dvije i po godine da dostignu štipke po veličini. Srednjaci se zamjenjuju stalnim zubima sa navršene tri godine uzrasta. Ukoliko ovca ima tri para izmjenjenih zuba, može se donijeti zaključak da je stara tri godine.

Krajnjaci se zamjenjuju u četvrtoj godini. Ukoliko ovca ili koza ima sve zube izmjenjene, može se reći da ima četiri godine uzrasta, a ako su i krajnjaci dostigli svoju punu veličinu, onda se može reći da je stara oko četiri i po godine.

Šta je važno znati o trošenju stalnih zuba?

Treći period u određivanju starosti po zubima je trošenje stalnih zuba. Pošto se izmjenjaju, sjekutići počinju da se troše vremenom. Uglavnom se troše onim redoslijedom kojim su izbijali (štipci, pa sredsrednjaci, pa srednjaci, i na kraju krajnjaci). Zubi se trošenjem smanjuju i mjenjaju oblik, te se od okruglasto-lopatičastog oblika dobija ravno-lopatičast oblik, a zubi su znatno sitniji i dobijaju žutu boju. Takav oblik štipci dobijaju pri starosti životinje od oko 6 godina. Nakon toga između štipaka se pojavljuju izrezi u vidu slova “V”. Posle otprilike 8 godina, počinje krzanje zuba, a ubrzo zatim lomljenje i ispadanje, što se zbiva u različito doba uzrasta (između 8 i 10 godina), a zavisi i od kvaliteta ishrane. Uglavnom se tada životinje i izlučuju iz proizvodnje.

Ipak, najsigurniji period procjenjivanja uzrasta je između prve i pete godine uzrasta, a to je istovremeno i najvažniji period kod samog grla.