Јавни позив за капиталне инвестиције почетком маја

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске обавјештава пољопривредне произвођаче да ће у петак, 3. маја 2019. године бити објављен Јавни позив за подношење захтјева за одобравање новчаних подстицаја за капиталне инвестиције.
Министарство подсјећа пољопривредне произвођаче да су општи услови које је потребно да испуне како би могли да конкуришу за средства: да су регистровани у регистру пољопривредних газдинстава, да су ажурирали податке у регистру до 15. маја текуће године, платили противградну заштиту уколико су обвезници плаћања, те да су пријавили доприносе за пензионо и здравствено осигурање за 2018. годину.
Када су у питању мјере подршке, ове године пољопривредници ће моћи да аплицирају за инвестиције у пољопривредну механизацију (тракторе и тракторске прикључке), инвестиције у сточарску производњу (изградња објеката, опрема за говедарске фарме, опрема за свињарске фарме, опрема за овчарске и козарске фарме, опрема за живинарске фарме, опрема за пчеларство), инвестиције у биљној производњи (изградња пластеника, подизање вишегодишњих засада, постављање противградних мрежа), инвестиције у сортирање, паковање и прераду пољопривредних производа на газдинству, набавку технолошке опреме, као и инвестиције у набавку опреме за наводњавање.