Jačanje konkurentnosti proizvodnje krompira u BiH

U okviru implementacije projekta “Jačanje konkurentnosti proizvodnje krompira u Bosni i Hercegovini” publikovana su dva praktična priručnika. Projekat je implementiran u periodu avgust-oktobar tekuće godine uz finansijsku podršku USAID/Sweden FARMA II projekta u okviru poziva RFA-009-2019. Projektom je koordinisao AGROS d.o.o. Rogatica.

 

Materijali kreirani u okviru projekta su dostupni u elektornskom obliku

OVDJE

 

  1. Tehnologija proizvodnje i aktuelni sortiment krompira u BiH

Autor dr Živko Bugarčić, saradnik dr Grujica Vico

  1. Vodič za standarde kvaliteta i marketinga kod merkantilnog krompira UNECE standard FFV-52

Autor Nedim Džano

  1. Prezentacija “Tehnologija proizvodnje i aktuelni sortiment krompira u BiH”

Autor dr Živko Bugarčić, saradnik dr Grujica Vico

  1. Prezentacija “Standardi kvaliteta i marketing kod krompira”

Autor Nedim Džano

  1. Prezentacija “Skladištenje, pakovanje i tendencije na tržištu krompira”

Autor dr Živko Bugarčić, saradnik dr Grujica Vico