Suhostaj je period pripreme krave za telenje i uvod u narednu laktaciju.  Traje obično 40-60 dana. Kraći od 40 dana je kratak za obnovu i odmor mliječne žlijezde, a duži od dva mjeseca je neekonomičan, ne utiče na povećanje mliječnosti u narednoj laktaciji, a ponekad ima i kontraefekte na zdravlje životinje. Zasušene krave drže se i hrane odvojeno od ostalih grla na farmi.

Grafikon 1. Uticaj dužine suhostaja na mliječnost           

 

Obrok zasušenih krava mora odgovarati njihovim fiziološkim potrebama. S obzirom na potrebe krava tokom perioda zasušenosti i ovaj period je podijeljen u dvije faze:

Prvi dio: početni suhostaj (od momenta zasušenja do 3 sedmice pred telenje)

Drugi dio: završni suhostaj (21 dan pred telenje)

Obrok zasušenih krava mora biti prilagođen: težini grla, fazi razvoja ploda, trenutnoj kondiciji steone krave, apetitu. Pravilna ishrana u ovom periodu smanjuje pojavu metaboličkih poremećaja nakon telenja. Rast ploda najintenzivniji je u zadnja dva mjeseca steonosti, ali su potrebe za hranom (energija, protein) dosta manje u odnosu na hranidbene potrebe u laktaciji. Posebno treba obratiti pažnju na energetsku vrijednost obroka.

U prvom dijelu suhostaja krave imaju dobar apetit i mogu pojesti dosta više hrane nego što su stvarne potrebe, te je neophodno ograničiti količinu hrane, posebno hraniva bogata energijom. Ukupna količina hrane u ovoj fiziološkoj fazi je oko 2% suve materije od tjelesne mase krave. Koristiti livadsko sijeno zbog manjeg sadržaja kalcijuma u odnosu na lucerkino sijeno. Pojava mliječne groznice često je rezultat nepravilne ishrane zasušenih krava. Krave u suhostaju hrane se krmivima sa malim sadržajem kalcijuma (manje od 50 g/d), malo fosfora (30-40 g/d) i malo kuhinjsknj soli (30 g/d)   U obrok se može uvesti i 2-3 kilograma slame. Količinu silaže i drugih hraniva bogatih energijom ograničiti. Koncentrovani dio obroka smanjiti  na 1-2 kg dnevno što zavisi od tjelesne kondicije krave.

U drugoj fazi suhostaja apetit krava i unos hrane se smanjuje, a potrebe u hranjivim materijama su veće. U ovom periodu krava konzumira do 1,8% suve materije od svoje težine. Smanjenje konzumacije kompenzuje se povećanjem koncentracije energije i proteina u hrani. Količinu koncentrata povećati na 2,5 do 4 kilograma dnevno. Koncentrovani dio obroka povećava se postepeno. Zasušenim kravama dodaju se vitaminsko-mineralni dodaci za suhostaj, koji sadrže više antioksidanata. U ovoj fazi krava treba da konzumira sve vrste hraniva koje će koristiti nakon telenja radi pripreme mikroorganizama u složenom želudcu.

Grafikon 2. Kretanje unosa hrane 20 dana prije telenja i 10 dana nakon telenja

Mora se posebna pažnja obratiti na kondiciju krava. Loša kondicija (ocjena < 3) u periodu zasušenosti imat će za posledicu manju količinu mlijeka u narednoj laktaciji, a debele krave sklonije su metaboličkim poremećajima nakon telenja.