Потрeбе оваца у лактацији за храњивим материјама су веће него у периоду бременитости. Грло у вријеме јагњења губи апетит и количина унесене хране није довољна за покривање потреба. За задовољавање потреба у храњивима овца користи тјелесне резерве. Овај период траје кратко, међутим дуже излагање недовољној и неправилној исхрани доводи до пада кондиције, мање продукцје млијека што се одражава на пораст и развој јагњади. Приликом јагњења овца губи много тјелесних течности те је потребно да се напаја чистом, млаком водом са 1-1,5 л сат по јагњењу. У воду је пожељно додати до 200 г мекиња а најмање два пута дневно. Овца се постепено привикава на конзумирање веће количине хране, тако да већ у 4-5 дан по јагњењу уноси потпуни оброк. Преобилна исхрана у овом периду сочном храном, силажом и концентратима може довести до обољења вимена.
Максималону продукцију млијека овца постиже већ у трећој седмици по јагњењу а лактација траје 4 до 6 мјесеци у зависности од расе, начина држања, исхране. При одређивању потреба у храњивим материјама (енергија, протеин) поред производње млијека узимамо у обзир раст вуне а код младих плоткиња и пораст те оптималну кондицију. За вријеме лактације овце треба хранити најквалитетнијим кабастим крмивима. У прва два мјесеца лактације када је и гро продукције млијека пожељно би било храњење по вољи.

У зимском периоду основу оброка чини квалитетно сијено, слама легуминоза као и добро припремљена слама зоби, јечма и силажа. Од кртоластих култура најчешће се користи сточна репа. Обавезан дио оброка за млијечно стадо је и концентрована компонента састављена од прекрупе кукуруза, зоби, јечма, сунцокрета, сојине сачме, репиних резанаца, сточне креде, соли, минерално витаминских додатака и др. зависно чим располаже газдинство. Ако се на имању не прави смјеша онда се купују готови концентрати на тржишту са минимало 14% протеина.

 

Примјер потпуне концентроване крмне смјеше за овце у лактацији:
Кукуруз 33%
Сточно брашно 30%
Зоб 20%
Сунцокретова сачма 15%
Премикс 2%
У току прва два мјесеца лактације оброк за овцу са једним јагњетом могао би да буде овакав:
Сијено 1,3 кг
Силажа 3,5 кг
Концентрат 400 грама
Уколико на газдинству нема силаже потребна количина квалитетног сијена је око 2,5 кг по овци дневно.
Ако овца храни два јагњета количина концентрата се удвостручава, а кабасти дио оброка остаје исти.
Након два мјесеца количина хране се смањује, пропорционално са падом млијечности.
Прелазак са зимског на пашни начин исхране треба обавити постепено. Грла се кроз 7 до 10 дана привикавају на нови начин исхране. Испаша у првим данима након зиме траје 1 до 2 сата, са свакодневним постепеним продужењем боравка на паши. Треба имати на уму да овце не треба напасати по роси и слани, а прије изласка на пашњак у првим данима обавезно омогућити конзумирање мањих количина суве кабасте хране (сијено, слама)
Оброк за овце у лактацији на паши:
Паша 6,5-8 кг
Концентрат 400 г
Током цијеле године овца мора имати довољне количине соли и питке воде. Со се може додати кроз концентровани дио оброка или одвојено у штали и на пашњаку.