Glodari u usjevima strnih žita

Ove godine vremenske prilike idu u korist pojavi glodara u ozimim usjevima i zbog toga je njihova aktivnost nešto veća u odnosu na prethodnu godinu.

-Ono što je karakteristično za ove štetočine je to što imaju visok potencijal razmnožavanja, naročito u povoljnim uslovima kao što su blage zime ili blage jeseni bez padavina, bez magle ili mrazeva, sa iznadprosječnim temperaturama. Pored toga, redukovana obrada pri sjetvi strnih žita doprinjela je nešto masovnijoj pojavi glodara, tako da treba obratiti pažnju na agrotehničku mjeru duboko oranje – rekao je Đorđe Glišić, viši stručni saradnik za zaštitu bilja u Resoru za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, PJ Bijeljina.

Ono što je karakteristično za njih, jeste da se u početku hrane zasijanim sjemenom gajene biljke, zatim prelaze na iznikle mlade biljke i na taj način ugrožavaju sklop biljaka, praveći, takozvana, prazna mjesta na parceli, što je veoma lako uočljivo.

Poljoprivrednicima se savjetuje da obiđu svoje njive, da pregledaju ima li aktivnih rupa od glodara i da zaštite svoje usjeve.

-Što se tiče zaštite, prije svega se proizvođačima preporučuje da, ukoliko utvrde više od deset aktivnih rupa  po hektaru, obave zaštitu primjenom registrovanih mamaka, tj. sredstvima koja se nazivaju rodenticidi. Nakon primjene mamaka, odnosno nakon njihovog unošenja u aktivne rupe, preporučuje se da se rupe zatrpaju zemljom da ne bi došlo do trovanja ptica. Većina proizvođača, koja je imala problema sa ovim štetočinama su preduzela sve neophodne mjere, a onima koji nisu se savjetuje da to što prije urade – istakao je Glišić.

 

Izvor: BN TV