Početkom  mjeseca novembra u opštinama Rogatica i Rudo, održana su predavanja za poljoprivredne proizvođače koji se bave uzgojem mliječnih grla, na temu: „Ishrana krava u zimskom periodu“.  Proizvođači su imali priliku da čuju koliko se ishrana krava razlikuje u zimskom i ljetnom periodu, da osnovu obroka u zimskom periodu ishrane (novembar-april) čine sijeno i silaža.

Dobrom ishranom vršimo prevenciju i održavamo jedinke stalno u dobroj kondiciji. Uvijek težimo da postignemo što pozitivniji hranidbeni bilans sa što manje inputa, ali taj pozitivni bilans treba da ide u što veću produkciju mlijeka, a nikako za kompenzovanje nedostataka u drugim tehnološkim segmentima proizvodnje. Glavni preduslov za uspješnu proizvodnju je dobar zdravstveni status farme i dobro zdravstveno stanje svake individue.

Nakon predavanja, održan je i sastanak sa kooperantima mljekare Pađeni, kako bi se upoznali sa uslovima IFAD projekta i potpisali saglasnost za uvoz steonih junica. Pravo na nabavku junica imaće oni poljoprivredni proizvođači koji imaju do sedam muznih grla na svojim farmama.