Двије златне медаље за Удружење произвођача „Романијски скоруп –кајмак“

Удружење произвођача “Романијски скоруп –кајмак”  освојило је двије златне медаље за млади димљени кајмак и димљене зарице, на 86. Међународном сајму пољопривреде у Новом Саду, који је одржан овог викенда.

Овој највећој и најзначајнијој смотри аграра у централној и југоисточној Европи, поред чланица удружења „Романијски скоруп – кајмак“ присуствовали су и представници МПШВ РС Ресора за пружање стручних услуга у пољопривреди. Сајам је окупио све значајне актере агробизниса и представнике привредних грана које се наслањају на пољопривреду, у овом дијелу Европе, али и из 60 земаља, са свих континената. Овакви сајмови су прилика за афирмацију наших аутохтоних производа и самих удружења.

Од 2014. Ресор за пружање стручних услуга у пољопривреди, Подручна јединица Соколац, при МПШВ РС је преузео сву одговорност да својим капацитетима, помогне Удуржењу у остварењу циља заштите, па је с тога ступљено у контакт са органима и организацијама на државном и локалном нивоу, које би могле подржати овај веома захтјеван пројекат како финансијски тако и морално.

Поступак заштите географске ознаке, односно имена поријекла је завршен у фебруару 2017. године и Институт за интелектулано власништво Босне и Херцеговине је издао Рјешење бр. ИП16001 од 07. 02. 2017. године.

Удружење је кроз сарадњу са Институтом за интелектуално власништво покренуло процедуру заштите географске ознаке, односно имена поријекла, при Свјетској организацији за интелектуално власништво према Бриселском споразуму који је Босна и Херцеговина ратификовала 2012. године.

Након скоро двије године интензивног рада заштићено је географско поријекло романијског скоруп-кајмака у свим земљама потписницама Лисабонског споразума. Удружењу произвођача „Романијски скоруп-кајмак“ достављен је цертификат Међународне организације за заштиту интелектуалног власништва (WИПО), којим се признаје право заштите скоруп-кајмака 29 земља свијета, што укључује и 9 земаља чланица Европске уније.

Заштитом географског поријекла створени су предуслови за развој препознатљивог бренда романијског скоруп-кајмака, што ће узроковати трајну конкурентску предност за наше произвођаче, омогућити им лакши пласман и препознатљивост на овим страним тржиштима, јер се заштитом географског поријекла спречава неовлаштена производња и стављање у промет скоруп-кајмака у свим земљама чланицама WИПО-а.

– Овим путем, удружење изражава велику захвалност Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске на подршци, те Међународној финансијској корпорацији, чланици Групације Свјетске банке, на стручној и финансијској помоћи пруженој кроз Пројекат унапређења пословне климе и приступа тржишту – ИЦАМ, који финансира Влада Уједињеног Kраљевства. Наиме, пројектом је подржан низ активности удружења, од прикупљања документације и средстава потребних за заштиту географске ознаке, како на домаћем, тако и на међународном тржишту, до маркетиншких активности представљања производа – рекли су у Удружењу  „Романијски скоруп –кајмак.“

Додали су да су ће ове активности омогућити економско оснаживање жена у руралним подручјима којима је продаја Романијског скорупа-кајмака једини извор прихода.

Циљ је имати позитиван утицај на ширење произвођача Романијског скорупа – кајмака, односно младих жена у руралним подручјима које кроз стандардизован начин производње и квалитета овог аутохтоног производа могу доћи до финансијских прихода, односно ширење чланства Удружења произвођача Романијски скоруп – кајмак. Економско оснаживање жена из руралних подручја има позитиван утицај и на ширу друштвену заједницу, а поготово у дефинисаном географском подручју гђе се производи Романијски скоруп – кајмак (општине Соколац, Хан Пијесак и Рогатица).