Два хектара нових засада шљивa

Реализацијом пословног плана „Производња шљиве“ у општини Рудо засађено је два хектара нових површина засада шљиве. У склопу пројекта ангажовано је 10 пољопривредних произвођача и чланова задруге ПЗ“УВАЦ-РУДО“. Већина корисника овог пројеката до сада није производила шљиву за шире тржиште и спадају у групу малих пољопривредних произвођача. Искуство у производњи шљиве у општини Рудо је дугогодишње и произвођачи очекују да ће од нових засада да производе шљиву за продају у свежем стању и могућност производње суве шљиве, која је све траженија на тржишту.

Бизнис планом реализован је пакет у вриједности од 1.400 KМ, који укључују саднице шљиве, средства за заштиту, ђубриво и систем за наводњавање. Пројекат финансирају општина Рудо са 50 одсто, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске преко пројекта ИФАД са 40 одсто и сами корисници са 10 одсто. Укупна вриједности пројекта за ову годину је 14.000 KМ, а спроводиће се и у наредних пет година.
Теренским обиласком корисника пословног плана „Производња шљиве“ установљено је да је садња извршена у оптималном року садње, а прије садње су извршене све агротехничке и мелиоративне мјере. Зависно од датума садње, засади шљиве се налазе у фази пуног листања и развоја бочних разграњења. У наредном периоду ови пољопривредни произвођачи ће присуствовати низу практичних обука са темама формирања узгоног облика, помотехничке мјере у току љета и припрема засада шљиве за зиму.