Dogovorena promocija proizvoda Klastera „SRP“

Juče je održan sastanak upravnog odbora klastera „SRP“ na kojem je predstavljen akcioni plan i ali i sve prednosti koje klaster nudi. Sastanku je prisustvovao i predstavnik Olimpijskog centra Jahorina, koji je član upravnog odbora. On je iskazao zainteresovanost za saradnju i mogućnost plasiranja proizvoda od proizvođača koje klaster okuplja pod svoje okrilje na veliko tržište koje nudi sama Jahorina.

– Takođe, moći ćemo predstaviti i izložiti proizvode klastera „SRP“ na ceremoniji otvaranja predostjeće zimske sezone, a imamo i odličnu priliku da se predstavi klaster širim narodnim masama u emisiji „Šarenica“ koja će biti organizovana na Jahorini. Osim toga, vođen je razgovor i predstavljene su ideje o poboljšanju proizvodnje samih proizvođača i proširivanju kapaciteta kroz udruživanja i formiranje zadruga u okivru klastera kako bi imali kontinuiranu proizvodnju dostupnu u svakom momentu i konkurentniji na tržištu – rekli su u Resoru za pružanje stručniih usluga u poljoprivredi PJ Sokolac.