Crna pjegavost lista paradajza

Crna pjegavost lišća paradajza je veoma rasprostranjena bolest, i spada u često oboljenje paradajza izazvano gljivom Alternaria solani. Pored paradajza ovaj patogen napada i krompir, patlidžan, papriku i druge biljke iz porodice Solanacea.

Alternaria solani je prisutna od početka do kraja vegetacije na svim nadzemnim dijelovima biljke paradajza, uzrokujući uvenuće i sušenje mladih biljaka, što za posljedicu ima znatno manji prinos. Bolest se najviše razvija u stresnim uslovima za biljku, kao što je pojava naizmjeničnog smjenjivanja toplog, suvog i vlažnog vremena. Ukoliko su biljke slabo ishranjene, oštećene ili izložene drugim stresovima, takođe su sklone ovoj gljivičnoj infekciji. Biljke paradajza podložnije su infekciji u kasnijim fazama razvoja, posebno u vrijeme plodonošenja. Prve zaraze nastaju još u toku proizvodnje rasada na gornjem lišću u vidu tamnih mrkih pjega, a zatim nakon rasađivanja. Ha rasađenim biljkama pjege se javljaju na donjem, najstarijem lišću, u vidu sivomrkih pjega koje su u početku sitne i uglavnom okrugle. Kasnije se uvećavaju, postaju tamnije i na njima se ističu zone u vidu crnih koncentričnih krugova, što je specifičan simptom. Oko pjega na lišću se javlja hloroza. Vremenom veći dio lista nekrotira, suši se, ali ne opada, već ostaje na stablu. Na stablu pjege su  ovalne i znatno krupnije od pjega na listu, te mogu prstenasto da obuhvate stablo, što se uglavnom javlja kod mladih biljaka. Na plodovima paradajza oko peteljke javljaju se ugnute okrugle pjege crne boje. Napadnuti plodovi brzo trunu.

U cilju sprječavanja pojave infekcije, dobijanja zdravog i tržišno konkurentnog proizvoda, potrebno je kombinovati preventivne i hemijske mjere zaštite. Osnovne preventivne mjere zaštite paradajza od Alternaria solani su uništavanje zaraženih biljnih ostataka i korovskih biljaka sa posebnim fokusom na biljke iz familije Solanacea, plodored, pravovremena primjena svih agrotehničkih mjera (pravilna priprema zemljišta, izbalansirana ishrana,…) i dezinfekcija zemljišta za proizvodnju rasada (termička ili hemijska). Za sjetvu treba koristiti zdravo sertifikovano sjeme, a za sadnju zdrav rasad.

U slučaju  postojanja realne opasnosti od širenja bolesti prouzrokovane gljivom Alternaria solani, neophodno je primjeniti hemijske mjere zaštite. U ovu svrhu mogu se koristiti fungicidi sa širokim spektrom djelovanja, na bazi: mankozeba, difenokonazola, mankozeba i dimetomorfa. Sa zaštitom paradajza treba početi prije pojave bolesti, a to je obično u vrijeme formiranja prvih plodova.