НајновијеРатарствоСтручне препоруке

Сузбијање корова након ницања кукуруза

Уколико су произвођачи кукуруза пропустили третирање земљишта хербицидима након сјетве, а прије ницања кукуруза, онда  је сузбијање корова након ницања кукуруза обавезна мјера заштите у…
РатарствоСтручне препоруке

Појава кукурузне пипе (Tanymecus dilaticolis) у усјевима кукуруза

КУКУРУЗ - Визуелним прегледом усјева кукуруза на појединим парцелама, утврђено је присуство кукурузне пипе (Tanymecus dilaticolis). Масовној појави кукурузне пипе погодује топло и суво прољеће…
НајновијеРатарствоСтручне препоруке

Предности примјене хербицида послије сјетве, а прије ницања усјевa кукуруза

Временске прилике омогућиле су ратарима да сјетву кукуруза почну у оптималном агро-року.  За успјешну производњу кукуруза од изузетне је важности правовремено сузбијање коровских врста.  Присуство…