CARPO: Zaštita šljive

Zasadi šljive na većini lokaliteta nalaze se u fazi cvjetanja. U zasadima u kojima u početnoj fazi cvjetanja do sada nije izvršena zaštita protiv monilije, preporučuje se vršenje preventivnog tretmana sa preparatima na bazi pirimetanila (npr. Pehar, Pyrus) ili ciprodinila (npr. Chorus). U cilju kondicioniranja biljaka pred očekivano zahlađenje najavljeno za utorak i srijedu, dodati neki od preparata na bazi aminokiselina ili algi. Skrećemo pažnju voćarima da obrate pažnju na zaštitu pčela u periodu cvjetanja!