CARPO: Zaštita kruške

Kruška se u zavisnosti od sorte nalazi u fazi 10-50% otvorenih cvjetova. Predstojeće padavine prognozirane su za utorak 31.03.2020. Iako prognozni modeli signaliziraju nizak rizik od infekcije čađavom krastavošću (V.inaequalis), zbog osjetljive faze u kojoj se biljke nalaze, a posebno u zasadima sa visokim inokulumom, prije navedenih padavina (nedelja 29.03. ili ponedeljak 30.03. ) preporučujemo obavljanje preventivnog tretmana  sa preparatima na bazi mankozeba (Dithane, Vondozeb Plus, Pencozeb, Cadilac i dr.). U cilju kondicioniranja biljaka pred očekivano zahlađenje najavljeno za utorak i srijedu, dodati neki od preparata na bazi aminokiselina ili algi kao i kvalitetna niskokoncentrovana folijarna đubriva na bazi bora i drugih mikroelemenata. Skrećemo pažnju voćarima da obrate pažnju na zaštitu pčela u periodu cvjetanja!