KRUŠKA – Od poslednje zaštite na većini lokaliteta registrovane su padavine preko 20 mm. Zbog spiranja depozita fungicida od poslednje zaštite, potrebno je uraditi kurativni tretman protiv fuzikladijuma kruške. Takođe, najavljena je sledeća kiša za utorak poslijepodne i srijedu 06.05.

Tretman obaviti čim se steknu uslovi za ulazak u parcelu, a najkasnije u ponedeljak 04.05. sa kombinacijom preparata na bazi ditianona (npr. Delan, Galileo) ili kaptana (Merpan 50WP, Metod, Kaptan 50WP = 2,5 – 3,0 kg/ha, Kaptan 80WG = 1,5 -2,0 kg/ha) u kombinaciji sa preparatom na bazi difenkonazola (npr. Score 250EC, Sekvenca, Diferent = 0,3 lit/ha).