JABUKA – Od poslednje zaštite na većini lokaliteta registrovane su padavine preko 20 mm. Zbog spiranja depozita fungicida od poslednje zaštite, potrebno je uraditi kurativni tretman protiv fuzikladijuma jabuke. Takođe, najavljena je sledeća kiša za utorak poslijepodne i srijedu 06.05.

Tretman obaviti čim se steknu uslovi za ulazak u parcelu, a najkasnije u ponedeljak 04.05. sa kombinacijom preparata na bazi ditianona (npr. Delan, Galileo) ili kaptana (Merpan 50WP, Metod, Kaptan 50WP, Kaptan 80WG) u kombinaciji sa preparatom na bazi difenkonazola (npr. Score 250EC, Sekvenca, Diferent).

U zasadima jabuke u kojima je registrovano prisustvo pepelnice, primjeniti kombinaciju preparata na bazi miklobutanila (npr. Systhane, Foton) uz dodatak preparata na bazi sumpora (Kumulus, Thiovit Jet, Pepelin). Takođe, u zasadima koji su ugroženi sa pepelnicom, umjesto difenkonazola, može se primjeniti i neki od preparata sa kombinovanim delovanjem kao što su: Luna Experience, Sercadis ili Embrelia, budući da osim kurativnog djelovanja na čađavu krastavost, djeluju i na pepelnicu, uvijek u kombinaciji sa preparatom na bazi sumpora.

Skrećemo pažnju da se u zasadima jabuke obrati pažnja na prisustvo crvene voćnje grinje, da bi se u predstojećem periodu mogla planirati odgovarajuća zaštita.