ВоћарствоНајновијеПраћење болести и штеточинаСтручне препоруке

Праћење дозрелости псеудотеција Venturia inaequalis (II недеља)

На локалитету Требовљани (Градишка) засад јабуке сорте Ајдаред се налази у фенофази почетак пуцања пупољака  (ВВСН 01-03). Лабораторијским прегледом псеудотеција проузроковача чађаве пјегавости листа и…
НајновијеПраћење болести и штеточина

Праћење дозрелости псеудотеција Venturia inaequalis (I недеља)

На локалитету Требовљани (Градишка) засад јабуке сорте Ајдаред се налази у фенофази мировања  (ВВCH 00). Лабораторијским прегледом псеудотеција проузроковача чађаве пјегавости листа и краставости плодова…
Стручни чланци

Штетни инсекти ускладиштених житарица и кукуруза

У циљу очувања квалитета зрна и ускладиштене масе, житарице је потребно адекватно складиштити. Једна од опасности код складиштења житарица представљају инсекти који могу да проузрокују…