На подручју Семберије већина повртларских усјева у пластеничкој производњи се налази у фазама сазријевања плодова. Лоши временски услови довели су до појаве различитих врста обољења. На парадајзу, краставцу и паприци регистровано је присуство симптома пламењаче. Препорука произвођачима је да изврше обилазак усјева и уколико се утврди присуство пламењаче изврше хемијске мере заштите неким од регистрованих фунгицида. Пред бербу и током бербе користити искључиво фунгициде кратке каренце на бази: азоксистробин-а, аметоктрадин-а, диметоморф-а, цимоксанил-а ,фамоксадон-а. Препоручује се комбинација различитих активних материја код сваког третирања како не би дошло до појаве резистентности.

Поред патогена уочено је присуство штеточина и то трипса на паприци, лисног мољца (минера) на парадајзу, односно великог и малог купусара на купусу. У циљу сузбијања наведених штеточина у пластеницима гдје се региструје њихово присуство потребно је примијенити све расположиве мјере сузбијања:

  • Постављање феромонских клопки за регистровање присуства и праћење нивоа популације;
  • Постављање мреже против инсеката на улаз у објекат, као и на мјеста за проветравање објекта;
  • Уништавање нападнутих биљака (механичко уклањање оштећених листова и плодова у вегетацији и по завршетку вегетације, уклањање биљног материјала насељеног мољцем);

Од хемијских мјера заштите препоручује се примјена инсектицида на бази: абамемектин-а, тиаметоксам-а, индоксикарб-а, пирипоксифен-а. При примјени хемијских мјера заштите строго се треба придржавати каренце примјењених инсектицида посебно у усјевима који су у фази сазријевања плодова.