У Требињу је свечано отворен међународни симпозујум пољопривредних наука „Агрорес“ и савјетовање инжењера пољопривреде на коме ће учествовати око 250 стручњака и бити представљено око 200 научних радова из области сточарства, заштите биља и аграрне економије с циљем побољшања услова за пољопривредну производњу у Републици Српској.

Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци у сарадњи са 15 институција и организација је организатор XIII Међународног симпозијума пољопривредних наука „AgroReS 2024“ који ће се одржавати у граду Требињу од 27. до 30. маја 2024. године. Симпозијум  је структуиран у пленарну секцију и четири научне секције – Ратарство, Хортикултура, Анималне науке и Пољопривредна економика и рурални развој.