Jak mraz u srijedu ujutro, pripremiti zaštitu voćnjaka

UPOZORENJE – Prema informacijama dobijenim od Republičkog Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, u noći sa utorka na srijedu (31.03. na 01.04.) i sa srijede na četvrtak (01. na 02.04.) na teritoriji komletne RS očekuje se pojava jakog mraza. Najjači mraz očekuje se u srijedu ujutro, kada će nakon izvedravanja doći do pojave niskih temperatura koje će se kretati u rasponu od -1 do -4 stepena C. U četvrtak se takođe očekuje mraz ali za stepen slabiji u odnosu na srijedu. Imajući u vidu da se većina voćnih zasada nalazi u fazi početka cvjetanja ili punog cvjetanja, savjetujemo voćarima da se na vrijeme pripreme za najavljeni mraz.

ZAGRIJAVANJE: U zasadima koji nemaju antifrost-sisteme niti frost bustere, pripremiti materijal za paljenje vatri. Bolje je više malih vatri nego manje velikih. Broj vatri po 1 hektaru treba biti najmanje 300. Ukoliko se ne može obezbjediti dovoljan broj vatri, skoncentrisati se na manju površinu. Vatre se mogu postavljati svaki red u cik cak rasporedu na udaljenosti od 10 m ili svaki drugi red na udaljenosti 5-6 m. Ukoliko se vatre postavljaju svaki drugi red, kroz slobodan red se može voziti prazan atomizer samo sa uključenim ventilatorom kako bi se vazduh raspirivao lijevo i desno, pri čemu treba obuhvatiti onu površinu koja omogućava da se kroz isto mjesto prođe najviše svakih 5 minuta. Prskanje vodom sa atomizerom u toku mraza ne preproučujemo.

FITOREGULATORI: Primjeniti Progerbalin ili Promalin u dozi od 1,2-2,4 l/ha u kombinaciji sa preparatima na bazi amonokiselina (npr. Bioplex, Drin i sl.) 24 časa prije najavljenog mraza ili najkasnije 5 časova nakon mraza. Ukoliko se radi prije mraza, povesti računa da se tretman uradi u toplijem dijelu dana.