У Источном Сарајеву одржана је радионица у оквиру RCDP, који имплементира Јединица за координацију пољопривредних пројеката Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске у склопу које је презентован Акциони план пољопривредног кластера “СРП”. У акциони план су укључени представници свих сектора из 12 општина Подручне јединице Соколац.

Kроз акциони план планирано је провођење стратегије кластера која подразумијева провођење дефинисаних заједничких циљева унапређења конкурентности, и то : “Умрежавање” пољопривредних произвођача и фирми, стална комуникација и информисање,  промоција и ширење постојећих чланова кластера, организовање тренинга и техничке помоћи, заједничко наступање на тржишту, организација маркетиншких кампања и сајмова, успостављање више брендова пољопривредних производа, као и успостава техничких стандарда.

Подстицање и јачања кластера представља модел повећања конкурентности привреде Републике Српске, односно њених региона, што ће се рефлектовати кроз индивидуално јачање чланова кластера и  одрживост пољопривредне производње.

Задатак Kластера “СРП” представља  регионално повезивање предузећа која се баве пољопривредом  са фокусом на развој конкурентности и нових производа, кроз многе видове сарадње. Тежиште активности кластера СРП је на развијању веза између чланица кластера и институција које пружају подршку и то прије свега Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде Републике Српске и локалних заједница, у циљу стварања услова за излазак на тржишта.

На радионици је презентован  пословни план Удружења пчелара “Сат” из Рогатице под називом “Унапређење пчеларства на подручју општине Рогатица”. Овај пословни план предвиђа укључивање 20 пчелара годишње у чланство у Удружењу пчелара “Сат” Рогатица и нови пчелари ће имати прилику да на сопственим пољопривредним газдинствима  инсталирају пчелиња друштва и остварују додатне приходе.

Такође, на радионици је одржана презентација 8 реализованих пословних планова који се имплементирају на 12 општина које покрива ПЈ Соколац.